dostluq : is. Qarşılıqlı etimad, ruhən yaxınlıq, mənafe birliyi və s. əsasında əmələ gələn yaxın münasibət. Örtülü bazar dostluğu pozar. (Ata. sözü). [Süleyman:] Adam gərəkdir dostluqda düz ola. Ü.Hacıbəyov. Dostluq var ki, tufanlar, fırtınalar onu yıxa bilmir. R.Rza. _Dostluq qatmaq – dost olmaq, dostluq etmək, dost olmağa çalışmaq.