dostpərəst : sif. [fars.]
1. Dostunu sevən, dostluğu qiymətləndirən, dostluqda sadiq olan. Azərbaycanlıların dostpərəst olduqlarını bugünkü hadisələrlə təyin edə biləcəksən. M.S.Ordubadi.
2. Bax dostbaz.