dovğa : is. Ayran, göyərti və düyüdən bişirilən duru xörək. Ətli dovğa. Noxudlu dovğa. – Dovğa doqqazacan, qatıqlı aş qapıyacan. (Ata. sözü). [Seyid dedi:] Müsəlman aşpazı saxlayıram, gözəl plov, dovğa, dolma, küftə bişirir ki, ölü yesə, dirilər. Ə.Haqverdiyev. [Nuriyyə:] Mən yeməklərin hamısından çox dovğanı xoşlayıram. İ.Əfəndiyev.