döyüşmək : f. (Bir-biri ilə) çarpışmaq, vuruşmaq, savaşmaq, toqquşmaq. Qoçlar döyüşür. Xoruzlar döyüşlər. – Mərd döyüşəndə namərd qaçar. (Məsəl). Dünyanı sellərində çalxayan bizim həyat; Sağdan sola döyüşmüş, sonra yoluna düşmüş. M.Müşfiq. Döyüşdükcə qoca qartal; Qüvvət alır balü pəri. S.Vurğun. döyüşə-döyüşə zərf Vuruşa-vuruşa, döyüşərək, vuruşaraq. Döyüşə-döyüşə irəliləmək.