dramatikləşdirilmək : məch. Dramatizmi, gərginliyi şiddətləndirilmək; dramatik şəklə salınmaq.