duşxana : is. [fr. douche və fars. ...xanə] Duş düzəldilmiş yer, duş qəbul edilən yer.