duruşmaq : f. Bir qaydada durmaq (çoxları haqqında).