düsər : is. [fars.]
1. Bir tərəfi balta, o biri tərəfi külüng olan alət. Düsərlə həm yer qazılır, həm də ağac yarılır.
2. İkiuclu mıx. Bu taxtaya düsər vurmuşlar.