düzbucaq : is. Bütün bucaqları düz olan dördbucaq.