düzülü : sif.
1. Düzülmüş. İpə düzülü muncuq.
2. Müəyyən qaydada qoyulmuş, səliqə ilə düzülmüş, sıralanmış. Düzülü kitablar.