eşafot : is. [fr.]
1. Qətli icra etmək üçün düzəldilən səhnə.
2. Dar ağacı.