eşidən : is. dan. Dinləyici, dinləyən. Radio eşidənlər.