ehtişam : is. [ər.] tənt. Gözqamaşdırıcı təmtəraq, dəbdəbə, cəlal, əzəmət. Ey ehtişami- milləti talan olan çocuq! Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq! M.Ə.Sabir. Sönmədi ondakı əski ehtişam; Ürəklə girişdi yeni xidmətə. M.Müşfiq.