ehtiramlı : sif.
1. Hörmət göstərən, hörmətcil, mərifətli, nəzakətli, qanacaqlı. Ehtiramlı adam.
2. Hörmətli.