ekspansiya : is. [lat.] Təsir dairəsini genişləndirmə.