ekspeditorluq : is. Ekspeditorun işi, vəzifəsi. Ekspeditorluq etmək.