ekstremizm : [lat.] kit. Siyasətdə ifrat görüş və tədbirlərə meyil; ifratçılıq.