ekzotik : sif. [yun.]
1. Avropa ölkələri üçün qeyri-adi olan, onlara xas olmayan. Ekzotik ölkələr (avropalılar üçün qeyri-adi olan mədəniyyətə, təbiətə və s.-yə malik ölkələr; məs.: tropik ölkələr).
2. məc. Ümumiyyətlə, qeyri-adi, qəribə, yad. Ekzotik musiqi. Ekzotik paltar.