elçiləmək : f. Elçi düşmək, elçiliyə getmək, qız istəmək.