elektrotexnik : [bax elektro və texnik] Elektrotexnika mütəxəssisi.