emal : is. [ər.] Müxtəlif əməliyyat vasitəsilə qayırma, hazırlama, düzəltmə, hazır şəklə salma. Dəri emalı. Ağac emalı. Boru emalı. _ Emal etmək – qayırmaq, hazırlamaq, düzəltmək, hazır şəklə salmaq.