emulsiya : [fr. əsli lat.] xüs.
1. Bir mayenin başqa maye içərisində əriməyib qalan mikroskopik zərrələri.
2. Foto kağızı, ya lövhəcikləri üzərinə çəkilən fotokimyəvi şüalara həssas jelatin məhlulu. Emulsiya təbəqəsi.