endşpil : [alm.] idm. Şahmat oyununun son mərhələsi.