esesçi : is. Eses dəstələrində və ya hissələrində xidmət edən adam.