evrika : [yun.]
1. Eramızdan əvvəlki Yunanıstanın riyaziyyatçı və mexaniki Arximedin adına yazılan nida cümləsi – “Mən tapdım!”.
2. Hər hansı kəşflə bağlı söylənən nida cümləsi.