fırtıqlı : sif.
1. Fırtıqla dolu, fırtığı axan. Uşaq fırtıqlı burnunu çəkib məyus nəzərlərini anasına dikdi.. M.İbrahimov.
2. Fırtığa bulaşmış, fırtığa batmış.