fədakarlıq :
1. is. Öz şəxsi mənafeyini ümumi işə və ya başqalarının işinə fəda etmə, həsr etmə, bu uğurda fədakarcasına çalışma, səy göstərmə. [Şiraslan da] atası kimi Vətən qarşısında bir iş görmək, öz fədakarlığı ilə adamlara xidmət etmək istəyirdi. S.Rəhimov.
2. Fədakarlıqla şəklində zərf – bax fədakarcasına. Müəllim heyəti fədakarlıqla çalışırdı. S.Rəhimov.