fərdi : sif. [ər.]
1. Yalnız bir fərdə (şəxsə) xas olub onu başqalarından fərqləndirən; şəxsi. Fərdi üslub.
2. Xüsusi istifadədə olan; ümumi olmayan; şəxsi. Fərdi avtomaşın. Fərdi təsərrüfat. Fərdi həyətyanı sahə.
3. Kollektiv tərəfindən deyil, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən həyata keçirilən. Fərdi inşaat. Fərdi mənzil inşaatı.
4. Ayrılıqda hər bir adama aid olan; xüsusi. Fərdi plan. Fərdi öhdəlik.