fərraş : is. [ər.] köhn. Müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirən xidmətçi. [Şah xacəyə:] Bu saat fərraşı göndər, münəccimbaşını mənim hüzuruma gətirsin. M.F.Axundzadə. Şah qəzəblə çağırdı fərraşın; Dedi: – Al tiği, kəs bunun başın. S.Ə.Şirvani.