faks : is. [ing.]
1. Elektron rabitə cihazı.
2. Qrafik məlumatın qəbulu və verilməsi üsulu.