farsca : sif. və zərf Fars dilində. Farsca danışmaq. Farsca-azərbaycanca lüğət. - Məktubu farsca yazsan, xalqın başa düşmədiyi şəkildə yazma, yaxşı deyil, xüsusilə, məlum olmayan söz işlətmə. “Qabusnamə”.