farslaşdırmaq : f. Fars olmayan xalqları dil və adətcə zorla fars etmək.