fasiləsizlik : is. Arasıkəsilməzlik, ara vermədən davam etmə, aramsızlıq.