fatihə : is. [ər.] Quranın ilk surəsi. Fatihə vermək. ◊ ...Fatihəsi oxunub məc. – Bir şeydən ümidin kəsildiyi məqamda işlənir. FATMANƏNƏ: Fatmanənə qurşağı (xanası) – bax göy qurşağı (“göy”də).