fayton : [yun. əfsanəvi addan]
1. Üstü açılıb-örtülən dörd bucaqlı at arabası. [Dilbər:] Mən həmişə oradan evə faytonla gəlirdim. C.Cabbarlı. [Telli:] Səni yaxşıca geyindirirlər, bəzəyirlər, sonra faytona mindirib Allah-Allah ilə aparırlar. Ü.Hacıbəyov.
2. Açıq kuzovlu yüngül avtomobil.