federasiya : is. [fr.]
1. İttifaq, birləşmə.
2. Müstəqil dövlətləri özündə birləşdirən dövlət. Rusiya Federasiyası.
3. Ayrı-ayrı cəmiyyətlərin, təşkilatların birliyi. Ümumdünya Həmkarlar İttifaqları Federasiyası. Beynəlxalq Futbol Federasiyası.