fenomen : is. [yun.] Müstəsna, qeyri-adi şəxsiyyət, hadisə.