feodal : [lat.]
1. Feodalizm dövründə hakim sinfin nümayəndəsi; təhkimçi mülkədar. ..Havayı gəlir mənbəyi olan kəndlərini itirmək qorxusu ilə titrəyən feodallar dünyanın hər yerində qara qüvvədir. M.İbrahimov.
2. Feodala, feodalizmə aid olan. Feodal vergi sistemi.
3. Feodalizm prinsiplərinə əsaslanan. Feodal dövləti. Feodal quruluşu.
4. sif. Feodala, feodalizmə xas olan. Feodal münasibətlər.