fikrən : zərf [ər.]
1. Fikirləşərək, fikirlə, fikrində, zehnində düşünərək. Fikrən bir şey düşünüb demək. – [Firidun] Şəmsiyyənin məqsədini fikrən müəyyən etməyə çalışdı. M.İbrahimov.
2. Beyin, zehin cəhətdən. [Surxay Aydına:] Sən fikrən və ruhən istirahətə möhtacsan. C.Cabbarlı.