filoloq : [yun.] Filologiya mütəxəssisi. Gənc filoloqların araşdırmaları.