filosofanə : sif. [yun. philosof və fars. ...anə]
1. Filosof kimi (bax filosof 2-ci mənada). Həyata filosofanə (z.) baxmaq. // Dərin fikrə dalmış kimi görünən. Rüstəm bəyin filosofanə siması birdən-birə dəyişildi, dodaqlarında səmimi və təmiz bir təbəssüm oynamağa başladı. Çəmənzəminli.
2. Bax fəlsəfi. [Qətibə Nizamiyə:] Bütün şad və məsrur dəqiqələrimi sizi xatırlamaq və sizin filosofanə əsərlərinizi oxumaqla keçirmişəm. M.S.Ordubadi.