fitr : is. [ər.] Orucdan çıxma, qurtarma, orucu sona vurma.