fokusçu : is. Fokus göstərən artist (bax fokus2). // məc. Hoqqabaz, oyunbaz.