format : [alm.]
1. Kitabın, səhifənin, kartoçkanın və s.-nin ölçüsü; əndazə. Böyük format. Kiçik format. Kiçik formatda fotoşəkil.
2. mətb. Nabor səhifəsinin uzunluğu və hündürlüyü, sətrin uzunluğu.