forum : [lat.]
1. tar. Qədim Romada: şəhərin ictimai həyatının mərkəzləşdiyi yer; meydan. İmperiya dövründə forumların sayı artmışdı.
2. məc. Geniş nümayəndəli yığıncaq. Gənclərin beynəlxalq forumu.