fraksiyaçı : is.
1. Hər hansı təşkilata ikitirəlik salan, onda fraksiya əmələ gəlməsinə səbəb olan adam (bax fraksiya1). Fraksiyaçı qrup.
2. Hər hansı fraksiyanın üzvü (bax fraksiya1).