fuqa : [ital.] mus.
1. Eyni musiqi mövzusunun bir neçə səslə ardıcıl təkrarı.
2. Belə təkrara əsaslanan musiqi əsəri.