gödəltdirmək : icb. Gödək hala saldırmaq; qısaltdırmaq.