görk : is. Göstərmək işi, nümayiş, göstəriş. _ Görk etmək – göstərmək, nəzərə çatdırmaq. [Katib:] Danışıqların düz olsa, Hümmətin bu hərəkətlərini açıb hamıya görk eləyəcəyik. B.Bayramov. Görk üçün – göstərmək üçün, nümayiş etdirmək üçün, zahiri görünüş üçün. Məzar üstə çoxu ağlar görk üçün; Ağlayırsan – sağlığımda ağla sən. M.Araz.