görsətmə :
1.Görsətmək”dən f.is.
2. dan. Əcaib, qeyri-adi, görünməmiş şey.